Hoppa till innehåll

Vad är pickleball?

Pickleball har spelats i USA sedan 1965 och kom till Sverige 2017. Både 2021 och 2022 utsågs pickleball till USAs snabbast växande sport och det ser likadant ut i många andra länder.

Pickleball påminner mest om tennis, men spelas på en mindre plan med hårda racket utan strängar och något som liknar en innebandyboll. Någon har gjort liknelsen med att spela pingis stående uppe på ett gigantiskt pingisbord, eftersom också pickleball har en blandning av långsamt spel, skruvar och hårda smashar när tillfälle ges.

Reglerna med underhandsserve och att både serve och serveretur måste studsa jämnar ut skillnaderna mellan erfarna spelare och nybörjare. De flesta nybörjare kommer fort in i spelet och kan snart spela bra matcher, speciellt de som har erfarenhet från någon annan racketsport. Sporten är lämplig för alla åldrar – i vår förening har vi både sexåringar och pensionärer som spelar regelbundet.

Ta gärna kontakt med oss för att prova på, många som gör det fastnar för sporten.


Regler

Pickleballplanen består av tre ytor: höger serveruta, vänster serveruta och närmast nät ”köket” – som egentligen heter non-volley zone. Yttermåtten på planen är identiska med en badmintonplan (6,1 x 13,4 meter) vilket gör att det med ett portabelt pickleballnät går att spela pickleball i de flesta idrottshallar i Sverige. Avståndet från nät till den främre servelinjen i badminton är dock något kortare, vilket gör att köket blir 11 cm för kort på en badmintonplan.

I pickleball är det vanligast att spela dubbel – två spelare i varje lag. Singel förekommer också men med samma plan och samma linjer. Ytterligare en variant är skinny single – då används halva planens bredd, antingen rakt över eller diagonalt beroende på aktuell poängställning.

Serven slås med underhandsslag diagonalt över nät till motsvarande serveruta. Bollen får inte studsa i köket eller på kökslinjen. Bollen får dock träffa nätkanten om den sedan landar i rätt serveruta. Någon andra-serve som i tennis eller padel finns ej, vid felaktig serve går den över till nästa spelare.

Spelaren som tar emot serven får inte slå på volley utan måste vänta tills bollen studsat innan den slås tillbaka över nät. Servande lag måste också låta bollen studsa innan det tredje slaget.

Efter att serve och serveretur studsat på var sida om nätet är det tillåtet att slå bollen på volley – dock aldrig inne i köket. Därför är det olämpligt att befinna sig i köket innan spelaren ser att bollen kommer att bli kort. En spelare som slagit bollen på volley får inte heller kliva eller ramla in i köket (eller nudda kökslinjen) efteråt – inte ens efter att bollen är död. Det är dock fullt tillåtet att kliva in i köket innan bollen studsat där, men volley-slag därifrån är inte tillåtet. Om en spelare varit inne i köket måste spelaren kliva ut och vidröra golvet utanför köket med båda fötterna innan spelaren påbörjar ett volley-slag.


I dubbel har varje spelare i laget varsin serve och samma spelare fortsätter serva tills en boll förloras. Första serven slås alltid från höger serveruta (A C) och om servande lag vinner bollen byter spelarna plats och samma spelare servar från vänster serveruta till den andra motståndaren (A D). Om denna boll förloras är första spelarens serve över och det är dags för den andra spelaren att serva från den serveruta spelaren står i (B C). Om även denna boll förloras går serven över till motståndarna som börjar serva från sin högra serveruta (C B). Undantaget är den första serven i varje set – servande lag har då endast en serve och redan efter den första förlorade bollen går serven över till motståndarna.

Endast servande lag får poäng vid vunnen boll och spelarna byter då plats, spelarna i mottagande lag byter aldrig plats. Servande lag måste ropa ut aktuell poängställning före varje serve, detta är viktigt eftersom det är lätt att tappa bort sig framförallt vid långa bolldueller. Poängställningen ropas ut som exempelvis 2-3-1: servande lag har två poäng, mottagande lag har 3 poäng och detta är den första spelarens serve. Varje set inleds med utropet 0-0-2 eftersom servande lag då bara har en serve.

Matcher spelas oftast bäst av tre set där varje set spelas till 11 poäng. Om poängställningen blir 10-10 vinner det lag som först får 2 poäng mer än motståndarna eller som uppnår 15 poäng. Det finns dock många varianter, vissa mindre turnerningar spelas på tid och vid socialt spel med avbytare är det vanligt att spela korta matcher om 1 set till 7 poäng.

Samtliga linjer på planen tillhör motsvarande område, inklusive kökslinjen. Om en serve studsar på kökslinjen är bollen alltså inne i köket och därmed felaktig. Dock kan det vara svårt att se exakt var snabba bollar studsar så reglerna säger att en boll måste vara tydligt ut för att dömas ut – golvet skall vara synligt mellan linjen och bollen. Varje lag dömer sin egen planhalva och tveksamma bollar döms till motståndarnas fördel – fair play.

Slutligen en regel som inte används särskilt ofta men som kan vara bra att känna till. Bollen behöver inte alltid slås över nät, om motståndaren slår en boll sidledes över planen är det ibland möjligt att slå bollen på utsidan av nätstolpen vilket är fullt tillåtet – en så kallad ATP (around the post).

Strategi

En bra strategi är att försöka ta sig fram till kökslinjen och samtidigt försöka förhindra motståndarna från att göra det. Till att börja med kan spelaren (D) som står mitt emot servande spelare redan före serve ställa sig framme vid kökslinjen. Detta eftersom denna spelare som tidigast kommer att slå det fjärde slaget, vilket får ske på volley.

Servande lag brukar försöka placera serven några decimeter innanför motståndarnas baslinje, vilket gör att mottagande spelare (C) måste stå kvar nära baslinjen tills servereturen slagits. Servereturen brukar ofta slås som en relativt långsam, hög boll tillbaka mot servande lags baslinje – detta gör att servemottagaren får mer tid att ta sig fram till kökslinjen, samtidigt som motståndaren (A eller B) måste stanna kvar vid baslinjen eftersom även servereturen måste studsa.

När det är dags för det tredje slaget är oftast även servemottagande spelare (C) framme vid kökslinjen och det bästa valet brukar då vara att slå en så kallad drop – en halvhög boll som slås från baslinjen och landar i köket. Det gör det svårt för motståndarna att attackera bollen och servande lag kan steg för steg ta sig fram till kökslinjen.

Om båda lagen lyckas ta sig fram till kökslinjen blir det ofta spel med så kallade dinkar, korta bollar som går någon decimeter över nät och landar i köket. Dessa bollar är svåra att attackera och det gäller att ha tålamod och vänta ut ett bra läge för en attack.

Det är också viktigt att spelarna följs åt på planen för att undvika stora luckor som kan attackeras av motståndarna. Spelarna bör så ofta som möjligt vara på ungefär samma avstånd från nätet och om den ena spelaren kliver åt sidan för att slå en boll bör den andra följa med åt samma håll.

Mer information