Hoppa till innehåll

Årsmöte 2024

Föreningen Gefle Pickleball inbjuder till årsmöte onsdagen den 27 mars 18:00 hos ProPadelOne på Upplandsgatan 17, Gävle.

Vi behandlar sedvanliga årsmöteshandlingar samt förslag om stadgeändring och medlemsavgifter för år 2025.

Vi bjuder på något gott att äta och dricka.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Samtliga medlemmar är välkomna att närvara och diskutera de frågor som tas upp. Medlemmar som under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på årsmötet.

Motioner till årsmötet

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 27 februari. Motioner lämnas via e-post till info@geflepickleball.se.

Skicka motion


Årsmötesdokument

Anmälan till årsmötet

Anmälan är obligatorisk och behöver vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 24 mars. Anmälan sker via e-post till info@geflepickleball.se.

Anmälan