Hoppa till innehåll


Swish QR-kod Mini-singles kallades tidigare för skinny-singles.
I mini-singles spelar man hela tiden på halva banans bredd.
Det kan ske på 4 olika sätt:
  • Rakt spel på banans högra halva
  • Rakt spel på banans vänstra halva
  • Diagonalt spel från höger till höger
  • Diagonalt spel från vänster till vänster
På vilken planhalva du som spelare står styrs av vilken poäng du har. Har du ett jämnt antal poäng (0, 2, 4 osv.) står du på din högra planhalva. Har du ett ojämnt antal poäng (1, 3, 5 osv.) står du på din vänstra planhalva. Matchen inleds således diagonalt från höger till höger.

Fullständiga regler finns i den internationella regelboken, kapitel 12.O.